Banana Terp Flavor**

Now in - Banana Terp Flavor**Email to a friend
Banana Terp Flavor**

Banana Terp Flavor**

A very strong and distinctive banana flavor
**Contains no other carrier.